มกราคม-มีนาคม 2563

มกราคม 2563กุมภาพันธ์ 2563มีนาคม 2563
03-01- 63 > ต้อนรับ ผอ.บุญทรง  จิโนเป็ง
                > ประชุมเตรียมงานกีฬา กศน.ภาคเหนือ 
02-02-63  พัฒนาผู้เรียน google  classroom ร่องเคาะ
04-01-63   > ลูกเสือจิตอาสากีฬา กศน.ภาคเหนือ L:1
4,5-01-63  >  กีฬา กศน.เกมส์ภาคเหนือ 2563  L:2
3.2.63  พัฒนาผู้เรียน google  classroom ทุ่งฮั้ว

04-02-63 ศึกษาดูงาน กศน. wow บ้านขอ อ.เมืองปาน05-03-63 โรงการการทำเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค รพสต.ปงวัง
04-02-63 ศึกษาดูงาน กศน. wow บ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน
วันเด็กแห่งชาติ 2563            1. ร่องเคาะ             2. วังซ้าย 
                                 3. วังทรายคำ         4. ทุ่งฮั้ว
6.2.63  พัฒนาผู้เรียน google  classroom วังเหนือ
07-02-63  ค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
9.2.63  ทดสอบ N-net
16-01-63 รับบเข็ม พอ.สว.ม.พะเยา 12.2.63 รณรงค์เรื่องการป้องกัน ไวรัส โคโลไลน่า
16-01-63   ร่วมกิจกรรมวันครู
13.2.63 ประชุมเตรียมการจัดหลักสูตรแคร์กิฟเวอร์ 
14.2.63  งานฟิลด์เดย์เกษตร พอเพียง 14 มี.ค.2563  1>สอบปลายภาค     2>ทำสเปรย์แอลกอฮอล์
             3>>ปิดเทอมเติม กพช.
17-01-63 อบรมขยายผลเกษตรธรรมชาติ20-31ม.ค 63ช่างปูน      19-23 ก.พ.จักสานวังทรายคำ

18ก.พ.63 ณ โฮงเฮียนป้ออุ๊ยแม่อุ๊ยวังเหนือ
21-22.01.63 โครงการค่ายคุณธรรมวัดเวียงกาหลงประดิษฐ์ดอกไม้แห้งวังทอง
   กิจกรรม 1อำเภอ 1อาชีพ ธุรกิจเครื่องสำอางนมแพะ12-18 กพ.ช่างไฟฟ้าร่องเคาะ
กพ.สานตะกร้า+พรมเช็ดเท้าวังซ้ายมอบหน้ากากอนามัย
18-21 กพ.คอนโดตากแห้งวังเหนือ

19กพ.ผอ.บุญทรงนิเทศ L:1  / ผอ.สนง.กศน.จังหวัดลำปาง L:2 
21-01-63เศรษฐกิพอเพียงวังทรายคำ21กพ.เศรษฐกิจพอเพียงวังใต้

23-02-63ขนมบัวลอยวังทอง

24-02-63 งานเบิกเนตรทับป่าเส้า


พบกลุ่ม วังซ้าย(กุมภา)

พบกลุ่ม วังทรายคำ(กุมภา)
28-29 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(pcl) พบกลุ่ม วังเหนือ(กุมภา)
30-01-63 ตรวจรับงานก่อสร้างห้องสมุด กศน.เถิน งวดที่1พบกลุ่ม วังทอง(กุมภา)
31-01-63  พัฒนาผู้เรียน google  classroom วังทรายคำพบกลุ่ม นศ.พิการ+ผู้สูงอายุ(กุมภา)
ถ่ายวีดีโอบ้านทุ่งฮี
มุมสูง กศน.วังเหนือ