ตุลาคม-ธันวาคม 2565


ตุลาคม 2565พฤศจิกายน 2565 ธันวาคม 2565
White Zone (26-10-65)ปฐมนิเทศ/2/65 ปัจฉิม 1/65
ซ้อมกีฬา กศน.เกมส์ 2-12-65
ปิด - เปิดเทอมเติม กพช.