เมษายน-มิถุนายน 2565


เมษายน 2565พฤษภาคม 2565มิถุนายน 2565
พบกลุ่มวังทรายคำ14มิ.ยอบรมศส.ปชต.อำเภอวังเหนือ


27 เมษายน2565 ดูงานศก.พอเพียงอ.เสริมงาม10 มิถุนายน ศน.สมพร นิเทศงาน
27 พ.ค.ประเมินวิทยฐานผอ.หนุ่ม
อบรมดิทัล15   ร่องเคาะ+วังใต้    วังแก้ว+ทุ่งฮั้ว
                                 วังทรายคำ               วังเหนือ
    ต้อนรับรองผู้ว่าฯ 16 มิ.ย.
      18 มิ.ย. ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านนันทนาการ ด้านสังคม และ ด้านเศรษฐกิจ กับ สกสค.จังหวัดลำปาง
 21 มิ.ย. ศสปชต.บ้านปงถ้ำ
26 มิ.ย. 65 วันต่อต้านยาเสพติด
อบรมทักษะชีวิตส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพร วทค26  มิย.
ส่่งเสริมการอ่านวทค.26/28
ศก.พอเพียงทุ่งฮี28มิ.ย  
28 มิ.ย. อบรมอาสายุวกาชาด
29-30 มิ.ย. อบรมอาสายุวกาชาด(วันที่2-3)